Fallskydd

Här hittar du vårt stora utbud av fallskydd - t.ex. fallskyddsselar, stödlinor, falldämparlinor, fallskyddsblocken, räddningsutrustning och fallskyddstillbehör. Alla våra fallskydd är alltid överensstämmande med de gällande säkerhetsreglerna och lagar inom området. Våra erfarna och välutbildade medarbetare utför gärna en inspektion på ditt företag och kontrollerar er fallskyddsutrustning och den nödvändiga dokumentationen. Ring 0431-43 24 20 för mer information. 

Mer om fallskydd

Hos Fyns Kran Udstyr erbjuder vi ett brett utbud av fallskyddsutrustning. Det omfattar olika typer av fallskyddsselar, diverse linor och falldämparlinor, fallskyddsblock, samt trebensbock. Dessutom  har vi personkorgar och vi erbjuder ett stort sortiment av fallskyddstillbehör som t.ex. förankring och kabinhakor och krokar

All vår fallskyddsutrustning är alltid i överenstämmelse med gällande säkerhetsregler och lagar inom området. Från våra testbilar kan Fyns Kran Udstyr A/S’s auktoriserade personal göra den årliga kontrollen av fallskyddsselar, bälten, linor och falldämparlinor.
Vår fallskyddsbesiktning- och service göras enligt DS-EN 365, samt arbetsmiljöverkets riktlinjer inom området. 

Vår erfarna och välutbildade medarbetare företar gärna en inspektion av ditt företag och kontrollerar din fallskyddsutrustning, samt skapar den nödvändiga dokumentationen. Fallskyddsutrustningen blir, i fysisk mening, märkt med en label och certifikaten läggas, direkt efter besiktningen, i vår online databas, EasyCert, där man som kund har tillgång till de olika certifikat på den enskilda utrustningen. 

Har du frågor kring vår fallskydd eller kring fallskyddsbesiktning- och service kan du alltid ringa oss på 031-308 83 59 för mer information. 

keyboard_arrow_up