Redo för att lyfta 370 ton på 10 minuter

Ett nyutvecklat hydraulisk ok från Fyns Kran Udstyr A/S har provats vid världens största havsbaserade vindkraftpark. Den moderna hanteringen av offshore vindkraftverkfundamenten är både snabbare, billigare och mera säker.

Det behöver inte längre ta en timme att klargöra lyftet av de 370 tons tunga delar för offshore vindkraftverkfundamenten, också kallad Transition Pieces eller TP'ar , ut över hamnkajerna och igen från skeppet som ligger på öppet hav. Fyns Kran Udstyr har utvecklat ett hydraulisk ok som gör TP'n lyftklar på 10 min - och med bara en enkel medarbetare till att styra den på plats... (og i lod?)

Det nyutvecklade lyftok firas ner i flänsen på toppen av TP'n och lyftoket roteras lätt på plats. Hydrauliken sprider de tre armarna på oket ut till flänsen och fastspänner oket. I efterhand lyftas TP'n och justeras (i lod?) via den hydrauliska justerbara armen. Allt detta händer på bara 10 minuter. 

På grund av precisionen i lodmätningen är risken att TP'n tippar, när den placeras på skeppet, minimal. Samma säkerheten gäller på havet där det givetvis är ännu svårare att hantera de enorma ämnen när de ska lyftas på plats ner över (monopælen) 

Ökad säkerhet och stora besparingar.
Specialkonstruktionen i oket är utvecklat av FKU's ingenjörer och är godkänd enligt alla föreskrifter från Germanisher Lloyds. För FKU är det viktigt att kunna dokumentera den unika konstruktionen i minsta detalj i förhållande till GL's regler. Målet har från början varit en förbättring av säkerhet och arbetsmiljö i förhållande till den kända metoden med Pad Eyes, och samtidigt har tidsbesparingen betytt mycket. 

- Den stora vinsten för våra kunder är förbättrat och ökad säkerhet men också en tidsbesparing på kring 50 minuter/lyft, berätter Torben Wiberg från FKU. 
- Stormar kan bromsa arbetet på sjön men nu kan även kortare pauser i stormen utnyttjas mycket mer effektivt, och det är klart att färre timmar med skepp och bemanning på siten ger stora besparingar, förklarar han.
Oket från FKU har provats vid världens hittills största offshore-vindkraftspark och därför ser Torben Wiberg stor potential för alla som jobbar med att hantera TP'arna.
- Vi har bara använt én hamnarbetare för nerriggning och allt gick, ärligt talat, bara mycket snabbt...
- "Helt enkelt bara toppen" var en av kommentarerna från en användare på uppgiften. 

Fakta
Det hydrauliska ok från FKU

–      har en WLL på 370 tons
–      har en egenvikt på 10 tons
–      er sälvförsörjande och radiostyrt

Se oket i aktion.
FKU har filmat ett lyft av en TP'ar med det nya hydrauliska ok och klippt ihop det till en film som på bara två minuter ger en bra överblick.

keyboard_arrow_up