Fraktfritt över 1200 kronor exkl. moms!

Märke:

Kättingspännare

4 produkter

Kolla in vårt urval av Kättingspännare för lyft. På den här sidan hittar du Kättingspännare av högsta kvalitet. Du kan se mer om var enskild Kättingspännare och deras datablad genom att klicka på dem. Våra Kättingspännare är från de absolut bästa tillverkarna som ex. Pewag. Om du inte hittar den Kättingspännare du letar efter eller om du är har en fråga om ditt lyft – då är du alltid välkommen att kontakta oss på 0431- 432420. Vi är redo att besvara ditt samtal, samt ge dig bästa möjliga rådgivningen om din lyftuppgift.

Ordinarie pris 1.045,00 SEK
Försäljningspris 1.045,00 SEK
Ordinarie pris
1.306,25 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Här ser du Pewag Kättingspännare RSPS 10 Klass 8 63kN 1900daN. Pewag Kättingspännare RSPS 10 Klass 8 63kN 1900daN är en del av vårt breda sortiment. Produkten tillverkas av Pewag. Vi på Craneme...
Ordinarie pris 1.187,00 SEK
Försäljningspris 1.187,00 SEK
Ordinarie pris
1.483,75 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Här ser du Pewag Kättingspännare RSPS 13 Klass 8 100kN 3000daN. Pewag Kättingspännare RSPS 13 Klass 8 100kN 3000daN är en del av vårt stora sortiment. Produkten tillverkas av Pewag. Vi på Crane...
Ordinarie pris 2.735,00 SEK
Försäljningspris 2.735,00 SEK
Ordinarie pris
3.418,75 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Här ser du Pewag Kättingspännare RSPSW 13 Klass 10 134kN 2500daN. Pewag Kättingspännare RSPSW 13 Klass 10 134kN 2500daN är en del av vårt stora sortiment. Produkten tillverkas av Pewag. Vi på C...
Ordinarie pris 3.085,00 SEK
Försäljningspris 3.085,00 SEK
Ordinarie pris
3.856,25 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Här ser du Pewag Kättingspännare RSPSWP 10 Klass 12 100kN 3000 daN. Pewag Kättingspännare RSPSWP 10 Klass 12 100kN 3000 daN är en del av vårt stora sortiment. Produkten tillverkas av Pewag. Vi ...

Kättingspännare 

Precis som en skeppare behöver rätt ankare för att säkra sitt fartyg, behövs rätt kättingspännare för lastsäkring. 

En adekvat kättingspännare garanterar att lasten förblir orubblig, likt ett stabilt byggnadsverk står emot naturens krafter. 

I val av kättingspännare är det av högsta vikt att man vägleds av expertis för att finna den optimala lösningen för sin specifika applikation. 

Välja rätt Kättingspännare 

Att välja rätt kättingspännare kräver förståelse för lastens natur och den omgivning där transporten äger rum. Korrekt dimensionering och materialval är fundamentalt för säkerheten. 

Det är essentiellt att identifiera den belastning kättingspännaren kommer att utsättas för, inklusive dragkraft och vibrationsnivåer. Tänk också på varaktigheten av lastsäkringen; temporära versus permanenta tillämpningar kan kräva olika typer av kättingspännare. 

Samarbeta därför med en specialist, såsom CRANEMECH AB, för att välja en kättingspännare som uppfyller alla säkerhetsstandarder och funktionskrav för just din last. 

Anpassning efter lasttyp 

Valet av kättingspännare bör grundas på en akribisk analys av lastens egenskaper och säkringsbehov. 

Varje ton last kräver en kraftig kättingspännare som tål motsvarande belastning för att garantera säkerheten. 

Olika typer av laster—stabila, oregelbundna, eller känsliga för vibrationer—kräver speciellt anpassade kättingspännare. Dessa måste tillgodose krav på dragkraft, slitstyrka och korrosionsmotstånd, samt vara anpassade efter lastsäkringens varaktighet. 

Att säkerställa rätt spänning i kättingspännaren är avgörande. Otillräcklig spänning kan leda till lastförskjutning medan överdriven spänning kan skada lasten. En distinkt jämvikt måste finnas för att uppnå optimal lastsäkring. 

Funktioner hos Kättingspännare 

En kättingspännare är en vital komponent inom lastsäkring som bidrar till att hålla lasten stabil under transport. Genom dess konstruktion möjliggörs stramning och underhåll av rätt spänning i kättingen, vilket är essentiellt för att förhindra oavsiktliga förflyttningar eller skador på lasten. Med precision och enkel justeringsfunktion kan användaren snabbt anpassa spänningar till varierande lasttyper och säkerställa att lasten förblir säkert förankrad. 

Fördelen med en kättingspännare är inte bara dess styrka och hållbarhet, utan även dess flexibla användningsområden. Alla kättingspännare är inte skapade lika; det finns varianter utformade för specifika tillämpningar som kräver olika spännkrafter och spänningsnivåer. Därtill är många modeller försedda med säkerhetsfunktioner som låsanordningar eller indikatorer som signalerar korrekt spänning. Det är därför viktigt att välja en kättingspännare som är anpassad efter de specifika behoven hos lasten, vilket säkerställer både säkerhet och effektivitet under transportens gång. 

Spännmekanismer förklarade 

En kättingspännares huvudsakliga funktion är att överföra en justerbar kraft på en kätting. Detta möjliggör att lasten kan säkras ordentligt, genom att spännaren sträcker kättingen till lämplig spänningsnivå. Spänningen ska vara tillräcklig för att motverka lastens rörelse utan att orsaka skada. 

Vid användning av kättingspännare används ofta en spak- eller skruvdrivande mekanism för att utföra spänningen. Spakens effektivitet beror på hävstångsprincipen, som multiplicerar användarens kraft för att uppnå önskad spännkraft, medan skruvmekanismen kräver rotation där spänningen gradvis ökas genom rörelse av skruvens gängor. Båda systemen erbjuder noggrann kontroll över kättingens spänning, dock kan metod och ansträngning skilja sig åt beroende på modell och applikation. 

För att upprätthålla spänning under en längre tid och under olika förhållanden, är det avgörande att kättingspännaren har tillförlitliga låsmekanismer. Detta förhindrar att spänningen avtar på grund av vibrationer eller lastens rörelser under transport. Kvalitativa spännare är utrustade med låssystem som tryggt håller fast inställd spänning tills användaren väljer att frigöra eller justera den. 

När ni överväger att investera i kättingspännare för lastsäkring är det av yttersta vikt att konsultera experter för att hitta rätt modell. Hos CRANEMECH AB rådgiver vi gärna om de olika typerna av spännmekanismer som bäst motsvarar era specifika säkringsbehov. Vårt stora urval av kättingspännare säkerställer att ni finner en lösning som erbjuder optimala prestanda och hållbarhet, samtidigt som den bidrar till er lasts säkerhet under alla faser av transporten. 

Praktiska tillämpningar 

Kättingspännare är essentiella för att säkra tunga laster vid transport eller lyftoperationer, och garanterar därmed arbetsplatsens säkerhet och effektivitet. För att uppnå optimal säkring måste utrustningen hanteras korrekt och anpassas till den specifika situationens krav. 

I industrin används ofta kättingspännare för att stabilisera maskindelar under underhåll eller vid förankring av utrustning på fordon och fartyg. Korrekt använda spännmekanismer förebygger oönskade förflyttningar som kan leda till skada på last eller person. Därtill är regelbunden inspektion av kättingspännarna avgörande för att säkerställa deras funktionalitet över tid. 

Att välja den rätta kättingspännaren är avgörande för lastens säkerhet. Låt oss på CRANEMECH AB bistå er med expertis för att säkerställa en tillförlitlig och hållbar lastsäkring. 

Lastsäkring på vägtransporter 

Att frakta gods på vägarna innebär stora ansvar gentemot säkerhet och regelverk. Korrekt lastsäkring är således en kritisk faktor för både transportföretag och deras kunder. 

En kättingspännare är ett vitalt verktyg inom lastsäkringens domän. Den garanterar stabilitet och minimerar risken för godsförskjutning under färd. 

Speciellt viktigt blir valet av kättingspännare i samband med tunga och oregelbundet formade laster. Det krävs en noggrann bedömning av lastens egenskaper och säkringspunkter för att välja rätt typ av spännare. 

För en robust säkring används ibland en kombination av spännare och andra hjälpmedel. Dessa kan inkludera kantskydd, skyddsmattor och stuvningsmaterial som tillsammans skapar en komplett och pålitlig säkringslösning. 

Det är fundamentalt att förstå de dynamiska krafter som verkar på lasten under transport. Dessa inkluderar acceleration, inbromsning och kurvtagning, vilka alla kan påverka lastens stabilitet om den inte är korrekt säkrad. 

För att erbjuda högsta möjliga säkerhetsstandard, är CRANEMECH AB er expertpartner när det kommer till lastsäkring. Vi erbjuder adekvat rådgivning och rätt kättingspännare för er specifika transportutmaning. 

Tips för säker användning 

Vid val och hantering av kättingspännare för lastsäkring är det kritiskt att noggrant uppskatta lastens vikt och dimensioner. Se till att spännaren har en lämplig arbetsbelastningsgräns (WLL) och är certifierad för den aktuella lasttypen. Regelbunden inspektion av utrustningen för att identifiera eventuella skador eller slitage är också en viktig del av att säkerställa en säker transport. 

Innan användning av kättingspännaren är det avgörande att grundligt genomföra en lastbilsförankringsplan, där säkerhetspunkternas placering och säkringsmetoder är tydligt angivna. Säkerställ att operatören är välutbildad och förtrogen med både utrustningen och transportfordonets specifikationer. Under lastning och lossning krävs det särskild försiktighet, och inspektion av såväl spännmekanismen och kättingens integritet ska utföras för att upptäcka tecken på överbelastning eller skada, vilket kan kompromettera säkringen. 

Rätt hantering och förvaring 

Korrekta metoder för hantering och förvaring av kättingspännare är avgörande för att bevara utrustningens säkerhet och funktion. Varje inteckning av utrustningen bör registreras och dokumenteras för uppföljning och kontroll. 

Vid förvaring bör kättingspännare hållas rent och torrt för att förhindra korrosion och andra skador som kan påverka utrustningens hållbarhet. Förvara dem på ett säkert och stabilt sätt, gärna upphängda eller på hyllor anpassade för tyngden och storleken. 

Periodisk inspektion av kättingspännare inför och efter användning är essentiellt för att upptäcka tecken på slitage eller skador. Regelmässigt underhåll främjar både säkerhet och förlänger livslängden på lastfästelementet. Alla observationer av avvikelser ska omgående åtgärdas. 

För att försäkra optimal prestanda och reducerade risker, bör personalen utbildas i korrekt hantering och förvaringsrutiner. En välplanerad utbildningsprocess minimerar risken för handhavande- och förvaringsfel som kan inverka på kättingspännarens tillförlitlighet. 

Slutligen rekommenderar vi regelbundna genomgångar av hanterings- och förvaringsstandarder. Sådana genomgångar säkerställer att förfaranden är aktuella och att praxisen håller högsta möjliga standard för operativ säkerhet.