Fraktfritt över 1200 kronor exkl. moms!

Märke:

Kranvågar

5 produkter
Behöver du en kranvåg? Kolla in vårt urval av Kranvågar för lyft. På den här sidan hittar du Kranvågar av högsta kvalitet Du kan se mer om var enskild Kranvåg och deras datablad genom att klicka på dem. Våra Kranvågar är från de absolut bästa tillverkarna som ex. Tractel. I vårt program ingår även Kranvågar  m.m. från andra varumärke. Se vårt stora sortiment nedan. Där hittar du vårt sortiment från våra bästa producenter. Som alltid är du välkommen att kontakta oss i fall du behöver råd eller hjälp med att hitta den rätta kranvågen.  Om du inte hittar den Kranvåg du letar efter eller om du har en fråga om ditt lyft – då är du alltid välkommen att kontakta oss på 0431- 432420. Vi är redo att besvara ditt samtal, samt ge dig bästa möjliga rådgivningen om din lyftuppgift. 


Ordinarie pris 10.884,63 SEK
Försäljningspris 10.884,63 SEK
Ordinarie pris
13.605,79 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Beskrivning: Tractel Industrial Elektrisk dynamometer digital display max bel 1T - designad för användning mellan schacklar eller clevis krokar.   Specifikationer:  Kapaciteter: 1 Ton. Precision: 0...
Ordinarie pris 12.360,94 SEK
Försäljningspris 12.360,94 SEK
Ordinarie pris
15.451,18 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Beskrivning: Tractel Industriell Elektrisk dynamometer digital display max bel 3.20 T - designad för användning mellan schacklar eller clevis krokar.   Specifikationer:  Kapaciteter: 3.2 Ton. Preci...
Ordinarie pris 13.712,13 SEK
Försäljningspris 13.712,13 SEK
Ordinarie pris
17.140,16 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Beskrivning: Tractel Industriell Elektrisk dynamometer digital display max bel 6.3T - designad för användning mellan schacklar eller clevis krokar.   Specifikationer:  Kapaciteter: 6.3 Ton. Precisi...
Ordinarie pris 16.356,14 SEK
Försäljningspris 16.356,14 SEK
Ordinarie pris
20.445,18 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Beskrivning: Tractel Industriell Elektrisk dynamometer digital display max bel 12.5T - designad för användning mellan schacklar eller clevis krokar.   Specifikationer:  Kapaciteter: 12.5 Ton. Preci...
Ordinarie pris 18.900,06 SEK
Försäljningspris 18.900,06 SEK
Ordinarie pris
23.625,08 SEK inkl. moms
Pris per styck
Enhetspris 
Beskrivning: Tractel Industriell Elektrisk dynamometer digital display max bel 20T - designad för användning mellan schacklar eller clevis krokar.   Specifikationer:  Kapaciteter: 20 Ton. Precision...

Kranvågens Funktion 

Kranvågen, en väsentlig del av lyftutrustningen, omvandlar mekanisk belastning till elektriska signaler som ger ett noggrant värde på den vikt som lyfts. Det är en precisionsteknik med avancerade sensorer och elektronik som tillåter inte bara en korrekt mätning av lastens vikt, utan bidrar även till säkerheten för arbetsflödet genom att förhindra överbelastning av lyftutrustningen. Med korrekt kalibrerade kranvågar från CRANEMECH AB kan användarna känna sig trygga med att de uppnår optimal noggrannhet samt ökad effektivitet i hanteringen av gods och material. 

Viktbestämning i industriella miljöer 

Precision och tillförlitlighet är avgörande när man hanterar stora vikter inom industriella applikationer. 

En kranvåg kan väga laster upp till flera ton med en extraordinär noggrannhet på bara några få gram. 

Noggrann viktbestämning med kranvågar underlättar en effektiv logistikprocess, optimerar materialhanteringen och säkerställer korrekt lastning, vilket minskar risken för överbelastning och skador. 

Effektivitet och säkerhet går hand i hand; kranvågar är en kritisk komponent i processer där dessa parametrar är essentiella för att uppnå optimala operativa resultat och för att följa arbetsmiljölagstiftningen. 

Säkerhetsfunktioner och överlastskydd 

Kranvågar är konstruerade för att garantera säkerheten vid hantering av tunga laster genom integrerade säkerhetsfunktioner och överlastskydd. 

  1. Automatisk avstängning aktiveras när maxbelastningen överskrids för att förhindra skador på både kranvågen och lyftutrustningen. 
  2. Ljud- och ljussignaler varnar operatörerna omedelbart vid potentiella risker, såsom före maxlastkapacit uppnås. 
  3. Mekaniskt överlastskydds utformning säkerställer fysisk begränsning av lastkapaciteten, vilket förebygger olyckor. 
  4. Dataövervakning möjliggör kontinuerlig kontroll och lagring av lastvikt, vilket bistår i underhållsplanering och riskhantering. Dessa funktioner bidrar starkt till att minska risk för olyckor och hålla arbetsmiljön säker. 

För att ytterligare samverka med arbetsmiljölagstiftningen, är det väsentligt att regelbundet inspektera dessa säkerhetssystem. 

Välja rätt kranvåg 

Valet av kranvåg är kritiskt för att säkerställa precision och tillförlitlighet i lasthanteringsprocesser. Det är viktigt att beakta maximala lyftkapaciteter, vågens noggrannhet och de specifika arbetsförhållandena där den kommer att användas. CRANEMECH AB:s fackkunskap inom området kan hjälpa till att identifiera en kranvåg som överensstämmer med era säkerhetskrav och operativa behov. 

När det kommer till implementering av kranvågar, rekommenderas det att konsultera med en specialist som kan bedöma situationens unika omständigheter. Användningen av fel typ av kranvåg kan resultera i ineffektiva arbetsflöden och ökade säkerhetsrisker. Det är därför oumbärligt att samarbeta med en leverantör som CRANEMECH AB, som kan ge skräddarsydd rådgivning före köp och som erbjuder en omfattande portfölj av kranvågar från ledande varumärken som t.ex.Tractel. 

Kapacitet och precision 

Vid val av kranvåg är det avgörande att granska kapacitet i relation till de arbetsuppgifter som ska utföras. En underdimensionerad våg kan ge irreversibla skador, medan med en överdimensionerad ökar kostnaderna. Exakt anpassning av kapaciteten till lyftbehoven är således essentiellt. 

Precision i vägning är en fundament för att garantera korrekt lastsäkring och lagerhållning. En kranvågs noggrannhetsklass bör matcha den precision som processens natur kräver. 

Utöver detta, måste kranvågens tålighet mot omgivningspåverkan, som vibrationer eller termiska variationer (som kan påverka noggrannheten negativt), tas i beaktande. 

En väl kalibrerad kranvåg är en förutsättning för att säkerställa hållbar och repeterbar mätprecision. Regelbunden kalibrering och service av utrustningen är därför en kritisk aspekt i driftsäkerhetens underhåll. 

I samråd med specialister kan man identifiera behovet av bland annat fjärranalysfunktioner och integrerade systemlösningar som kan optimera vägningsprocessen och därigenom minska tidsåtgången samt öka produktivitetens effektivitet. 

Vid inköp av kranvåg bör man även reflektera över potentiella expansionsbehov. Flexibla system som kan anpassas efter växande kapacitetskrav är en värdefull investering för framtiden. 

Material och kvalitet 

När det gäller materialkvalitet, är det avgörande att kranvågen är tillverkad av robusta och hållbara material som kan motstå arbetsmiljöns krav. Material som högkvalitativt stål eller aluminium används ofta för att garantera lång livslängd och motståndskraft mot slitage. 

Precisionskonstruktionen hos ledande varumärken som Tractel innebär att varje kranvåg är skapad för att ge tillförlitliga resultat även under tuffa förhållanden. Deras produkter genomgår rigorösa tester för att säkerställa att de klarar av de mekaniska belastningar och miljöpåverkan som kan påverka prestanda och noggrannhet. En kranvågs konstruktion och kvalitet påverkar direkt dess funktionalitet, varför det är viktigt att välja en välbyggd modell från ett erkänt tillverkningsmärke. 

Utöver strukturell integritet är ytbehandling och korrosionsskydd ytterligare faktorer som bidrar till kranvågens hållbarhet. En högkvalitativ ytbehandling skyddar inte bara mot rost och korrosion utan hjälper även till med att bibehålla estetiken över tid. Detta är särskilt viktigt i fuktiga eller korrosiva miljöer där vågen kontinuerligt utsätts för tuffa förhållanden. 

Det sistnämnda kriteriet när det kommer till kranvågars material och byggkvalitet är underhållsvänlighet. En välutformad kranvåg underlättar åtkomst för service, vilket möjliggör snabba och effektiva underhållsinsatser. Detta bidrar till att minimera driftsstopp och förlänga utrustningens livslängd. Genom att välja en kranvåg från CRANEMECH AB, kan kunderna vara säkra på att de får produkter som är både hållbara och tillförlitliga, med en konstruktion optimerad för långvarig och bekymmersfri användning. 

Installation och användning 

När det gäller installation av en kranvåg är det av yttersta vikt att denna process utförs av en certifierad tekniker för att säkerställa enhetens korrekta funktionalitet och för säker användning. CRANEMECH AB:s utbud av kranvågar från Tractel och andra framstående tillverkare medföljer gedigna installationsguider som säkerställer en korrekt montering. Ett professionellt genomfört installationsarbete bidrar inte bara till utrustningens prestanda utan även en säker arbetsmiljö. 

I användningsfasen är det fundamentalt att kranvågens lastkapacitet strikt respekteras, för att undvika risk för överbelastning och potentiell skadeverkan. En regelbunden kalibrering och teknisk översyn säkerställer att kranvågens precision förblir optimal, och användning i enlighet med tillverkarens anvisningar garanterar dess långsiktiga pålitlighet. Vid frågor om hantering, underhåll eller för att få vägledning om vilken kranvåg som passar era specifika behov, uppmuntras ni att kontakta CRANEMECH AB för expertisrådgivning. 

Montering och kalibrering 

För att garantera en säker och korrekt installation av kranvågar är noggrant utförande av montering och kalibrering avgörande. Det är essentiellt att strikt följa tillverkarens anvisningar för att undvika framtida driftproblem. 

  1. Säkerställ att monteringsytan är stabil och nivellerad. Detta är en förutsättning för korrekt montering och funktion. 
  2. Anslut kranvågen enligt den elektriska installatonsplanen. Detta kräver kunskap om elektriska system och bör utföras av en kvalificerad tekniker. 
  3. Montera kranvågen på anordningen enligt tillverkarens monteringsinstruktioner. Korrekt montering är kritisk för mätningarnas noggrannhet. 
  4. Utför en första grundläggande kalibrering av kranvågen. Det innebär att ställa in kranvågen för att ge korrekta mätvärden från start. 
  5. Verifiera kranvågens funktion genom belastningstester. En serie tester utförs för att säkerställa kranvågens precision och driftsäkerhet.En ordentligt utförd kalibrering säkerställer att kranvågen mäter lastens vikt med hög precision, vilket är fundamentalt för alla lyftoperationer. 

Det är viktigt att kalibreringen utförs regelbundet av certifierade tekniker för att bibehålla kranvågens precision över tid och för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. 

Underhåll och drift 

Effektivt underhåll av en kranvåg säkerställer långvarig precision och tillförlitlighet i lyftutrustningens funktion. För att uppnå detta krävs det regelbundna inspektioner samt ett proaktivt underhållsschema. 

En detaljerad genomgång bör omfatta inspektion av lastceller, elektriska komponenter, och gränssnitt för dataöverföring. Detta inkluderar även att titta på korrision, kablage och fästanordningar. Dessutom bör kranvågens firmware uppdateras regelbundet för att garantera optimal funktion och kompatibilitet med övrig lyftutrustning. Fel som upptäcks vid dessa inspektioner bör åtgärdas omgående för att förhindra driftstopp och potentiella säkerhetsrisker. 

För en säker drift krävs det även att användarna av kranvågen har adekvat utbildning och förstår dess funktioner samt begränsningar. Personalen bör också uppmärksammas på vikten av att rapportera ovanliga händelser eller misstänkta funktionsfel direkt. En sådan medvetenhet bidrar till att minska risken för olyckor och förlänger kranvågens livslängd. 

Vidare, för en obruten och effektiv drift, rekommenderas det att man etablerar ett partnerskap med en pålitlig serviceleverantör som CRANEMECH AB. De kan erbjuda expertis och rådgivning gällande kranvågar och dess underhåll. Regelbundna servicebesök och kalibreringar utförda av en certifierad tekniker säkerställer att kranvågen håller sig inom de nödvändiga prestanda- och säkerhetsstandarderna. En sådan kontinuerlig vård och expertöversyn bidrar till att maximera investeringens värde och säkerställa att utrustningens prestanda alltid är på topp. 

Innovativa tillverkare 

I branschen för lyftutrustning representerar innovativa tillverkare som Tractel® en garanti för framsteg och kvalitet. Genom att ständigt utveckla sina produkter möter de växande krav från marknaden och förser användarna med tillförlitliga kranvågar. 

Deras engagemang i forskning och utveckling leder till avancerade funktioner, såsom trådlös kommunikation och integrerad överbelastningsskydd. Tractels® innovativa kranvågar är därför inte bara mätinstrument utan även kritiska komponenter i hela lyftprocessen, vilket bidrar till högre effektivitet och förstärkt säkerhet. 

Kontakta CRANEMECH AB för rådgivning kring den senaste tekniken inom kranvågar och optimering av era lyftbehov. 

Anpassade lösningar från CRANEMECH AB 

På CRANEMECH AB förstår vi vikten av anpassning när det kommer till kranvågar och lyftutrustning. Varje lyftscenario är unikt och kräver specifik utrustning anpassad efter specifika behov. Med en omfattande produktportfölj tillhandahåller vi precision och flexibilitet för att stärka effektiviteten i er verksamhet. 

Vår expertis sträcker sig långt bortom försäljning; vi erbjuder personligt anpassade konsultationer och lösningar. Med ett urval av kranvågar från branschledande tillverkare som Tractel® kan vi matcha rätt produkter med era exakta lyftkrav. Kunden står i fokus när vi, genom att noggrant avväga funktioner, kapacitet och lastområden, säkerställer en optimal lösning för varje specifik applikation. 

Kompetensen hos våra tekniker är av yttersta vikt för att garantera funktion och säkerhet. Genom att välja CRANEMECH AB får ni tillgång till skräddarsydda kranvåglösningar som inte bara uppfyller era förväntningar utan även överskrider dem. Vi hjälper er navigera bland avancerade funktioner och ny teknologi för att finna den mest lämpliga och kostnadseffektiva utrustningen. 

Till sist, förblir vi en pålitlig partner under hela produktens livscykel. Med regelbundna underhålls- och kontrollintervaller utförda av våra certifierade tekniker, garanterar vi kranvågens driftsäkerhet och löpande prestanda. Vårt engagemang med spetskompetens  innebär att vi alltid finns tillgängliga för rådgivning, stöd och tjänster som bevarar och optimerar er investering.