keyboard_arrow_down

Dokumentation vid service och besiktning av kran och lyftredskap

Vi är en av marknadens största leverantörer av lagstadgade besiktningar och service av lyftredskap, kranar samt tillhörande utrustning. Vi säkerställer att all er dokumentation är i sin ordning efter utförd inspektion.

 

Både kranar och lyftredskap märks med vår unika ID märkning. Märkningen skrivs ut direkt från vårt servicesystem, EasyCert, och innehåller all väsentlig information sås om datum för senaste service/ besiktning, datum för nästa

service/ besiktning, vår unika ID-nr och kan om så önskas även innehålla ert interna ID-nr eller vilken information ni önskar visa på märkbrickan. Märkbrickan innehåller dessutom en QR-kod som lätt ger er tillgång till all historik om er utrustning.

Det finns produkter där vår märkbricka inte kan fästas. Dessa produkter kommer förses med en ziptag med det unika ID-numre

 

När du väljer oss som leverantör får du:

1

Besiktning av kranar och lyftutrustning efter fastställda procedurer, samt dokumentation på att vi alltid följer dem. 

 

2

Individuell märkning av redskap med full spårbarhet och synlig årsfärg. 

3

Direkt online - ditt certifikat är tillgängligt direkt efter besiktningen. 

4

Registrering av all din utrustning i EasyCert. Det ger er den totala överblicken över alla er utrustning.

5

Individuella certifikat och protokoll på all er utrustning. Vi säkrar att ni alltid följer den gällande lagstiftningen.

6

De individuella certifikaten innehåller en beskrivning av vad som har utförts och orsak till eventuell kassation samt dokumentation på eventuella komponentbyte.

NCC logo

NCC Civil Egineering har koll på certifikat, lyftredskap och kostnader med EasyCert från Fyns Kran Udstyr 

Civil Engineering är en avdelning i NCC som håller på med många olika projekt och det kräver att det finns ordning på lyftredskapen för de enskilda uppgifterna. 

NCC Civil Engineering jobbar primärt med infrastruktur och komplexa betongkonstruktioner och vardagen går därför med att lösa uppgifter inom klimasäkring, vatten- och avlopp, ledningsrenoveringar, kabel- och ledningsomläggningar, samt tunnling. Uppgifterna är många och komplexiteten är ofta stor. 

Ny unik överblick

Överblick över lyftredskap och relaterad utrustning var tidigare en stor utmaning för avdelningen Civil Engineering. Frågeställningen man ofta upplevde var att én avdelning av NCC Civil Engineering hade ett särskild lyftredskap som en annan NCC-avdelning behövde använda för att kunna genomföra en uppgift. Då man ingen möjlighet hade att få överblick över utrustningen och därmed flytta det internt mellan avdelningarna, blev det ofta den dyrare lösningen att antingen hyra eller köpa ny utrustning medan den utrustningen man redan hade låg på hyllan och samlade damm. Detta var en alldeles för dyr och resurskrävande modell. Civil Engineering-avdelningen sökte därför ett system som enkelt kunde ge tillgång till den lagstadgade dokumentationen och som samtidigt kunde ge en exact överblik över vilke lyftredskap som fanns tillgängliga i de enskilda avdelningar. Lösningen blev EasyCert från Fyns Kran Udstyr, som är ett onlinebaserat system, som enkelt skapar överblick över registrerad utrustning och samtidigt har all dokumentation och data samlat på ett ställe. 

Nu har NCC Civil Engineering den totala överblicken över all deras utrustning och utöver resursoptimering har NCC Civil Engineering också upplevt en annan essentiell skillnad: den online tillgången till de lagstadgade besiktningscertifikat. Tidigare skulle en utskriven papersversion följa med den enskilda utrustningen, men med EasyCert kan NCC Civil Engineering på en gång hitta certifikaten både på web och mobila enheter via EasyCert-appen. 

 

EasyCert håller också i den verkliga världen 

"Systemet lever till fullo upp till våra förväntningar. Det sparar oss för onödiga kostnader och vi hittar våra certifikat via EasyCert-appen utan problem på de olika arbetsplatserna - oavsett lokation",  uttalar  Kristian Andersen fra NCC Civil Engineering.

NCC kranar - EasyCert Fyns Kran Udstyr

Har du frågor kring dokumentation vid de lagstadgade besiktningar? 

Kontakta oss

Viktor Gibrand

Serviceansvarig

smartphone072-50 60 798

phone0431-43 24 20

mailviktor@cranemech.com

Viktor Gibrand

Martin Nilsson

VD / Försäljning lyftredskap

smartphone072-50 60 795

phone0431-43 24 20

mailmartin@cranemech.com

Martin Nilsson

Bliv uppringd

Servicebil test av kranar och lyftredskap Fyns Kran Udstyr

keyboard_arrow_up