keyboard_arrow_down

Rekonstruktion, renovering och uppgradering av kranar 

Vi erbjuder rekonstruktion, renovering och uppgradering av de flesta typer av traverskranar, samt portalkranar, oavsett fabrikat. 

Spara på skötsel 

Vi minimerar framtida kostnader för skötsel med både rekonstruktion och renovering. 

 

Öka säkerheten 

Få en ökad säkerhet när du använder din kran med uppgradering - som t.ex. radiostyrningar m.m. 

Spara tid och investeringar

Vid uppgradering, rekonstruktion eller renovering slipper du vänta på att få levererat en ny lösning. 

Rekonstruktion och renovering av kranar 

Rekonstruktion eller renovering omfattar typiskt utbyte av el- eller stållinetelfrar, samt utbyte eller renovering av elektriska eller mekaniska komponenter. 

En rekonstruktion eller renovering ger ökat livslängd på en befintlig kran, samt reduktion av bullerstörningar, ökad säkerhet samt en mjukare start/stopp av kranen under lyft. Om rekonstruktionen kräver det tar vår tekniska avdelning självklart hand om den lagstadgade CE-märkningen och tillhörande dokumentation. 

 

Få en gratis och icke-bindande genomgång och en yrkesmässig
bedömning av din kranlösning:

Du får vår genomgång och eventuella lösningsförslag.
Allt detta är så klart icke-binadande! 

 

Säker fästning logo

Uppgradering av befintliga kranar 

Typiska uppgraderingar av t.ex.:

Installation av radiostyrning

En radiostyrning av kranen ger användaren många fördelar. En trådlös fjärrstyrning sker oftast via radiovågor och betyder, att användaren kan fjärrstyra kranen eller telfern. Därmed får användaren möjlighet att stå med en säker avstånd från bördan under lyften och när kranen är i drift. 

 

Se mer om våra lösningar för radiostyrning

Installation av överlastsäkring

Överlastsäkring skyddar kran och användaren mot faliga situationer med överbelastning. Lyft som överstiger kranens kapacitet (WLL = Working Load Limit / SWL = Safe Working Load Limit) är problematiska av många anledningar. Överbelastningen leder till skador på utrustningen och kan sätta användaren i en falig situation. Överlastsäkring fungerar på det sättet att belastningens kraft registreras. När belastningen överstiger en förinställd procentdel av kapaciteten (typiskt 100 % eller 125 %) ingripar överlastsäkringen så att kranen bara kan sänka bördan. 

 

Se mer om våra produkter för överlastsäkring

Display med uppgifter om bördans vikt

Med en display har du alltid koll på bördans vikt. Bilden av displayen är från en av våra kunder. Här monterade vi 3 displays och 2 lastceller som visar vikten av den bördan som lyftas på en traverskran med 2 telfrar. Efter installationen är det lätt att se vad bördan väger i varje krok och samtidigt är det också möjligt att se den totala vikten i sista displayen. Lastceller inkl. displays är en simpel eftermontering som är utan ingripanden i den befintliga konstruktionen på kranen. 

 

Har du frågor kring uppgradering av kranar?

Kontakta oss

Bliv uppringd

Martin Nilsson

VD / Försäljning lyftredskap

smartphone072-50 60 795

phone0431-43 24 20

mailmartin@cranemech.com

Martin Nilsson

Viktor Gibrand

Serviceansvarig / Försäljning

smartphone072-50 60 798

phone0431-43 24 20

mailviktor@cranemech.com

Viktor Gibrand

Bliv uppringd

keyboard_arrow_up