Fraktfritt över 1200 kronor exkl. moms!

Inspektion av lyftredskap

Inspektion av lyftredskap

CRANEMECH har sedan 1998 arbetat med försäljning, tillverkning, service och lagstadgade inspektioner av lyftredskap och lyftutrustning. Idag är vi en marknadsledande aktör vad gäller dessa tjänster. Vi har idag, tillsammans med danska Fyns Kran Udstyr A/S tillgång till över 30 inspektions- och servicebilar.

Lyftredskap används som en säker och oumbärlig länk mellan lasten som ska lyftas och t.ex. en krankrok som utför själva lyftet. Lyftredskap är t.ex.: Kättingredskap, rundsling, bandstroppar, spakblock, snabblyftblock, lyftok m.m.

Lyftredskap och lyftutrustning ska kontrolleras genom daglig tillsyn av användaren samt att enligt tillverkarens föreskrifter genomgå en huvudinspektion var 12e månad utfört av leverantören eller annan sakkunnig person. Det är normal praxis att huvudinspektionen utförs av leverantören av lyftredskapen eller annan serviceenhet med motsvarande sakkunniga kunskap om redskapen.

CRANEMECH utför inspektion på lyftredskap med hänsyn till AFS 2006:6 som föreskriver att lyftredskap ska kontrolleras avseende på säkerhet för användaren.

Dokumentation vid inspektion och kontroll av lyftredskap samt lyftutrustning

Läs mer om dokumentation
Dokumentation vid inspektion och kontroll av lyftredskap samt lyftutrustning
Unika testbilar

Unika testbilar

Våra testbilar är den dagliga arbetsplatsen för många av våra medarbetare. Därför är enheterna utrustade med egna reservdelslager, arbetsbord, verktyg, testutrustning och IT-utrustning. Allt detta är nödvändig och viktig utrustning för att kunna ge samma goda service till alla våra kunder. 

NDT Magnafluxindikering av lyftredskap och lyftverktyg

NDT Magnafluxindikering av lyftredskap och lyftverktyg

Dragprovning 

Dragprovning 

Har ni frågor kring inspektion av lyftutrustning eller lyftredskap?

Kontakta oss.