Trebensbock

En trebensbock används som en mobil förankringspunkt för fallskydd och räddningsutrustning i t.ex. kloakanläggningar, tunnlar, silos och tankar. Det kan utöver risken för fall från höjd, finnas risker för: 

  • Skadlig kemisk atmosfär 
  • Våldsam damm bildning
  • Brandrisk

Etablering av fallskyddssystem och evakueringsutrustning i dessa trånga, slutna områden är ofta ett stort problem då det inte finns några förankringsmöjligheter. 

  1. 1
keyboard_arrow_up