Trebensbock

En trebensbock används som ett mobilt förankringspunkt för fallskydd och räddningsutrustning. T.ex. i kloakanläggningar, schakten, silor och tankar kan det, utöver risken för fall från höjd, finnas risker för: 

  • Skadlig kemisk atmosfär 
  • Våldsam dammbildning
  • Brandrisk

Etablering av fallskyddssystem och evakueringsutrustning i dessa trånga, stängda områden är ofta ett stort problem då det inte finns förankringsmöjligheter. 

  1. 1
keyboard_arrow_up