Lastsäkring

Vi har produkterna som du ska använda för lastsäkring och därmed göra en säker transport av ditt gods. Detta oavsett om det är på land, på vatten eller i luften. Vi har ett av de bredaste sortimenten av produkter inom branschen för lastsäkring och surrning. Sortimentet omfattar bl.a. bandsurrningar, kättingsurrningar, spärrbjörnar och D-ringar, och produkterna är absolut nödvändiga när godset ska fastspännas på ett säkkert och korrekt sätt.Våra produkter är, som alla andra produkter i vårt sortiment, av god kvalitet och med rätta surrningsstyrkan - därmed ger de en säker och laglig fastspänning av din last. 

Mer om lastsäkring 

Lastsäkring är mycket viktig - vägtrafiklagen ställer kraven att gods ska placeras så att det inte skapar fara för personer eller gör skada på egendom. Det får inte kunna dras längs eller falla ner på körbanan, orsaka störrande dammbildning eller liknande olägenheter, hindra körningen eller orsaka onödig ljud.

Allt börjar med transportmedlet där lasten eller godset ska säkras.
Om transportmedlet inte är godkänd enligt EN-12642 standarden anger producenten vilka krafter/påverkningar transportmedlet kan klara av. Om producenten inte har angett framändans, bakändans och sidornas styrke anses de inte att kunna klara någon form för kraft. Surrningarna ska därför hantera alla de krafter som påverkar godset. 

Krav om surrningsredskap för användning av lastsäkring.
Surrningsredskap, t.ex. surrningar, spärrbjörnar m.m.ska vara märkta med LC = surrningsstyrka (Lashing Capacity), SHF = drag i handtag (Standard Hand Force) och STF = ihopdragningskraft (Standard Tension Force). Värdena anges ofta i daN (dekaNewton) och detta på grund av att man vid lastsäkring pratar om krafter och inte vikt. Därför anger man värdena i Newton och inte kilogram, som man normalt gör inom lyftanordningsbranschen. För att göra omräkningen lättare räknar vi ofta så: (1 daN = 10 Newton = 1 KGF). Andra saker som är bra att ha med är: producent, produktionsdatum, material, evt. batchnummer eller annan produktionsspårning, information om hur stor förlängning som finns vid LC (denna får ofta inte vara högre än 7 % ), längder och en text som säger NOT FOR LIFTING, gärna på flera språk, då det är strängt förbjudet att använda surrningsredskap för lyft. 

Surrningsmetoder
Det finns olika surrningsmetoder och däribland kan bl.a. nämnas: överfallssurning, loopsurrning, grimma och stabilisering. Du kan kontakta oss och höra mer om de enskilda surrningsteknikerna.  

Hur mycket ska lastsäkringen kunna hålla?
Enligt standarden EN12195-1:2010 ska lastsäkring kunna hålla 0,8 x lastvikten framåt, 0,5 x lastvikten bakåt och åt sidan och 0,6 x lastvikten vid risk för tippning åt sidan.

Friktion vid lastsäkring
Friktion är inom fysik och teknik en motstånd mot rörelse. Friktion mäts i my. Uträkningen är: Dragkraft/godsvikt = friktion. Olika materialkombinationer har olika friktioner. T.ex. är friktionen mellan plastpallar och stålplåtar på 0,15 my medan friktionen mellan ojämn betong och trästöttor är på 0,70 my.  

Blandningen av hur mycket lasten skal surras med i de olika riktingarna och friktionen kan därför resultera i några ganska komplexa uträkningar. En bra guide för detta är t.ex. Mini-guiden om "Lastsäkring vid transport på landsväg" från förlaget TUR. I guiden hittar du tabeller med de olika surrningsmetoderna och därmed kan du se hur mycket de olika surrningarna kan hålla vid olika friktioner. Dessutom kan man slå upp och se hur mycket friktionsytor i olika material har mot varandra. 

 

keyboard_arrow_up