OX Worldwide

OX Worldwide grundades 1993 i Spanien, där de idag har sitt huvudkontor i Barcelona. Under sina 30 år av tillverkning har de erbjudit sina modulära lösningar som kan anpassas till många typer av laster. I vårt produktsortiment hittar du både företagets urval av lyftbalkar och de självgående transportrullarna från OX Worldwide.

OX Worldwide tillverkar modulära lyftbalkar med en kapacitet på upp till 1350 ton, och med den modulära strukturen kan spännvidder på upp till 36 meter uppnås! Alla lyftbalkar är certifierade av DNV-GL.

OX Worldwide är också specialister på produktion och utveckling av självgående vagnar med kapacitet från 30 till så mycket som 200 ton. Förutom möjligheten att rotera 360º har fokus legat på att ha så låg höjd som möjligt och införingshöjden varierar därför från 260 mm till bara 450 mm för de olika modellerna. De självgående vagnarna består av två delar: en "traktor" med motor och styrning samt ett par transportrullar som agerar som "axel", som det kallas, t.ex. från en lastbilstrailer.

Samtliga produkter i sortimentet är utvecklade utifrån sex grundläggande värderingar: Närhet, transparens, hög kvalitet, säkerhet, innovation och engagemang. Dessa värden genomsyrar alla produkter. T.ex. har OX Worldwide varit först i Europa med att lansera en modulär lyftbalk med inbyggt förlängningsalternativ. Detta innebär att lyftbalken inte bara är modulär utan också justerbar! Denna funktion har aldrig setts tidigare i klassen lyftok från 9 till 250 ton!

Med sina modulära lyftbalkar specialiserar sig OX Worldwide på att erbjuda många kompositionsalternativ och tidsbesparande montering samt demontering. Som kund kan du därför investera i färre olika lyftok, men få fler användningsmöjligheter.

Om du har några frågor om lyftoken från OX Worldwide är du mer än välkommen att kontakta oss

Vetter GmbH -  logo

keyboard_arrow_up